Regulamin naszego obiektu

Regulamin Domków Bursztynek


Zasady rezerwacji/Regulamin pobytu - Domki letniskowe "Bursztynek"

Dziękujemy że wybraliście Państwo nasz ośrodek na swoje miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w ośrodku "Bursztynek"
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty. Terminy inne w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie trzech dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką, podczas przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony (monitorowany). Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja gotówką w wysokości 300 zł za domek jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 8. Za nie posprzątanie domku w dniu wyjazdu tj. (wyniesienie śmieci, umycie naczyń, ściągnięcie pościeli) będzie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł rozliczona z kaucji zwrotnej.
 9. Wynajmujący w pełni odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.
 10. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Prosimy o korzystanie z popielniczek znajdujących się na tarasie każdego domku.
 11. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny) i używać elektrycznych urządzeń grzewczych ( innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domku) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 12. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci oddajemy plac zabaw, oraz fitness zewnętrzny -(siłownia)  ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich pociech zwracamy się z prośbą o szczególną opiekę nad nimi.
 14. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00. W godzinach 22:00 - 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 15. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na bieżąco.
 16. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody itd.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się: – palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, – używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku – przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. Grillowanie jest możliwe na trawniku przed domkiem – smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 1000 zł.

Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

 1. Prosimy o nierozpalanie grilla na tarasie domku.
 2. W DOMKACH BURSZTYNEK doliczany jest koszt energii elektrycznej ryczałtowo 80 zł za tygodniowy pobyt w domku.
 3. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.

- Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.

- Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej .

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 2. Zabrania się wynoszenia kamieni ozdobnych z ogródka na trawę. Rodziców prosimy o nadzór i poinformowanie swoich pociech o tym zakazie.

     22.Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka. Ze względu na komfort wszystkich

     wypoczywających Gości w naszym ośrodku zabrania się sprowadzania osób nie zameldowanych.

     Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji,  pobierana jest dodatkowa opłata wedle aktualnego

     cennika zamieszczonego na str. www.bursztynekdabki.pl (możliwość zakwaterowania kolejnych osób

     należy uzgodnić z  właścicielem ośrodka podczas rezerwacji- przed przyjazdem, ponieważ domki są

     przeznaczone na konkretną ilość osób i nie zawsze będzie to możliwe.).

22.Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO i akceptacją regulaminu.

 1. RODO

                     Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie

informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługi Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowej 4
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: bursztynekdabki@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są

– w celu realizacji usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku BURSZTYNEK DE-LUX z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowa 4 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,

– w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domki  Bursztynek  DE-LUX w Dąbkach ul. Bursztynowa 4

 1. Dane osobowe będą przechowywane:

– przez  okres świadczenia usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w  Firma Usługi Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowej 4   oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji,

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)

 Życzymy miłego pobytu