Regulamin naszego obiektu

Regulamin Domków Bursztynek

Zasady rezerwacji/Regulamin pobytu - Domki letniskowe "Bursztynek DE-LUX"

1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w ośrodku "Bursztynek DE-LUX"

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień) jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty. Terminy inne w miarę wolnych miejsc.

3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź meilową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie trzech dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

4. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu podczas przekazania kluczy.

5. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony (monitorowany). Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.

7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.

8. Wynajmujący w pełni odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.

9. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Prosimy o korzystanie z popielniczek znajdujących się na tarasie każdego domku.

10. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny) i używać elektrycznych urządzeń grzewczych (innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domku) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

11. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

12. Do dyspozycji Państwa jest plac zabaw dla dzieci ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich pociech zwracamy się z prośbą o szczególną opiekę nad nimi.

13. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00. W godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje cisza nocna.

14. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na bieżąco.

15. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody itd.

16. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb i palenia papierosów. Za złamanie zakazu Gość ponosi koszty związane z odświeżeniem domku w kwocie 500zł

17. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.

18. doliczamy zużycie energii elektrycznej 1zł za 1kW.

19. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich naszych gości, osoby które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

20. RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługi Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowej 4

  2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.

  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: bursztynekdabki@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

    • w celu realizacji usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku BURSZTYNEK DE-LUX z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowa 4 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
    • w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domki Bursztynek DE-LUX w Dąbkach ul. Bursztynowa 4

  5. Dane osobowe będą przechowywane:

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)

21. Dokonanie Rezerwacji telefonicznie i wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.

Copyright 2017 - Wszystkie prawa zastrzeżone

logo Akcept